topimages
transp
transp
YA Yrkeshögskola/YrkesAkademin i Uppsala, Resekonsult
Mitt i studentstaden Uppsala utbildar vi framtidens Resekonsulter.

Med dagens teknik och möjlighet till självbokning av enklare resor följer ökade krav på de anställda i branschen. Vi utbildar högkompetenta Resekonsulter som kan svara på de frågeställningar man inte finner svar på själv som kund. Fokus i kursinnehållet ligger på destinationskunskap, bokningssystem samt sälj och kundkommunikation. Genom de långa ”lärande i arbete” perioderna skapas bra nätverk i branschen och detta har visat sig ge mycket goda anställningsmöjligheter vid kursslut.
Välkommen att påbörja en karriär i en föränderlig bransch där varje dag innebär nya utmaningar!

Hösten 2018 startar TRAC-utbildning på distans.

Besök YA Yrkeshögskola/YrkesAkademin i Uppsala

transp
transp


Lärande i Arbete, organisation, ledarskapOmvärldskunskap
Geografi, Kultur, Destinationskunskap, Hållbar turism.Marknadsföring & Försäljning
Säljteknik, kommunikation, kundpsykologi och service

Vi stödjer TRAC!
Adress: Box 55545, 102 04 STOCKHOLM     Telefonnummer: 08 762 68 63     E-post: Mail