topimages
transp
transp
Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholm
Utbilda dig till Resekonsult i hjärtat av Stockholm!

Rese- och turistindustrin är världens snabbast växande industri. Vår bedömning är att resebranschens efterfrågan på välutbildad och säljinriktad personal kommer att vara fortsatt stor på grund av ökat resande, allt mer komplext resande, kommande pensionsavgångar och förändrade arbetsmetoder. Branschen har stort intresse av utbildningen och skolans nära samarbete med många resebyråer garanterar att du får rätt kvalifikationer för din framtida karriär.

Besök Frans Schartaus Handelsinstitut


transp
transp
Bokningssystem & IT
Amadeus och andra bokningssystemAffärskunskap
Företagsekonomi, Juridik & EngelskaOmvärldskunskap
Geografi, Kultur, Destinationskunskap, Hållbar turism.

Vi stödjer TRAC!
Adress: Box 55545, 102 04 STOCKHOLM     Telefonnummer: 08 762 68 63     E-post: Mail