topimages
transp
transp
Travel Education Center, Norrtälje
TEC - skolan för dig som vill arbeta i rese- och turismindustrin
Travel Education Centre är en av Sveriges äldsta skolor inom resor och turism och fokuserar på att ge praktisk yrkesutbildning inom rese- och turismområdet. Kurserna uppdateras kontinuerligt för att svara mot de krav som arbetsmarkna-den ställer. Eleverna skall också utvecklas som individer, så att de som genom-gått TEC´s utbildningar skall ha de bästa möjligheterna att växa och gå vidare inom branschen
Ny kurs startar hösten 2018.

Besök TEC

transp
transp
Marknadsföring & Försäljning
Säljteknik, kommunikation, kundpsykologi och service

Lärande i Arbete, organisation, ledarskapAffärskunskap
Företagsekonomi, Juridik & Engelska

Vi stödjer TRAC!
Adress: Box 55545, 102 04 STOCKHOLM     Telefonnummer: 08 762 68 63     E-post: Mail