topimages
transp
transp
TRAC - Diplomerad Resekonsult


Pedagogiken bygger på att lära genom att göra.

Lärare och handledare har en bred yrkeserfarenhet från rese- och turistindustrin. Företag inom rese- och turistindustrin medverkar också aktivt för att utbildningen hela tiden är uppdaterad och motsvarar de krav som branschen har. Rese och turismbranschen är föränderlig och utbildningen måste därför hela tiden anpassas till den värld vi lever i avseende konjunktursvängningar och teknikutveckling. Avsikten är att man ska kunna gå direkt från utbildningen till arbete.

Utbildningen är uppbygd i olika moduler och omfattar bland annat följande:
- Branschkunskap och produktkännedom
- Olika bokningssystem inklusive bokning och biljettering
- Affärskunskap som ger inblick i resebyrårelaterad ekonomi och juridik och att korrekt kunna uttrycka sig på svenska och engelska
- Affärsmannaskap som syftar till att skapa lönsamhet genom god kommunikation och säljteknik
- Omvärldskunskap med geografi och kultur
- Personal och organisationsutveckling
- Praktik samt projekt- och examensarbete

Under hela utbildningen arbetar man praktiskt med samma arbetsverktyg och system som på resebyrån. Minst en tredjedel av utbildningen utgörs av praktik. Det innebär att man blir väl förtrogen med hur arbetet på en resebyrå går till.

TRAC - Diplomerad Resekonsult är en grundläggande 2-årig kvalificerad yrkesutbildning. Till utbildningarna finns knutna referensgrupper med aktiv medverkan från reseindustrin.transp
transp
Marknadsföring & Försäljning
Säljteknik, kommunikation, kundpsykologi och service

Lärande i Arbete, organisation, ledarskapAffärskunskap
Företagsekonomi, Juridik & Engelska

Vi stödjer TRAC!
Adress: Box 55545, 102 04 STOCKHOLM     Telefonnummer: 08 762 68 63     E-post: Mail