topimages
transp
transp
Kravspecifikation för resekonsultutbildning
2011 bildade SRF och TRAC ett utbildningsråd i syfte att mer tydligt specificera vilka krav som ställs på framtida resekonsulter och vilket innehåll utbildningen ska ha. Innehållet revideras kontinuerligt baserat på branschens utveckling och behov.
Läs mer HÄR:
TRAC kravspec

Aktuellt innehåll finns specificerat i HÄR:
Bilaga 1

Vad krävs av utbildningsanordnaren?
TRAC:s styrelse har det yttersta ansvaret för vilka utbildningsanordnare som får bedriva TRAC-utbildning. Styrelsen, i samråd med resebranschen, gör en behovsbedömningen av hur många TRAC-utbildningar som marknaden behöver.transp
transp
Omvärldskunskap
Geografi, Kultur, Destinationskunskap, Hållbar turism.Bokningssystem & IT
Amadeus och andra bokningssystem

Lärande i Arbete, organisation, ledarskap

Vi stödjer TRAC!


Adress: Box 55545, 102 04 STOCKHOLM     Telefonnummer: 08 762 68 63     E-post: Mail