topimages
transp
transp
Tips på praktikplatser
LIA-bank
Som studerande får du tillgång till skolans så kallade LIA-bank.
Där finns ett antal företag i branschen med god erfarenhet av
att handleda praktikanter från TRAC-utbildningar.
De här företagen vet vad LIA innebär och hur viktig yrkespraktik
är för de studerandes karriär.transp
transp


Lärande i Arbete, organisation, ledarskapOmvärldskunskap
Geografi, Kultur, Destinationskunskap, Hållbar turism.Marknadsföring & Försäljning
Säljteknik, kommunikation, kundpsykologi och service

Vi stödjer TRAC!
Adress: Box 55545, 102 04 STOCKHOLM     Telefonnummer: 08 762 68 63     E-post: Mail