topimages
transp
transp
Karriär
Gårdagens Resesäljare är framtidens Resekonsult!

TRAC-utbildningen är den naturliga vägen in i resebyråverksamhet oavsett om man väljer att arbeta med privat-, affärs- eller grupp- och konferensresor eller eventarrangemang. De flesta elever söker sig följaktligen till resebyråföretag. Det förekommer också att TRAC-elever får anställning hos andra reseföretag bl.a. researrangörer och flygbolag.

Ca 260 reseföretag, både resebyråer och researrangörer, är medlemmar i Svenska Resebyråföreningen och omsätter tillsammans ca 44,2mdr kr (2016). De representerar fler än 400 försäljningskontor som sysselsätter ca 4 000 personer. De större resebyråerna är specialiserade på affärsresor eller privatresor. Mindre och medelstora resebyråer har ofta blandad verksamhet.

På vilken resebyrå man än börjar är den första anställningen oftast som resesäljare. Vill man gå vidare inom privatresebyrån blir man kanske reseproducent eller resebyråchef. På affärsresebyrån kan man gå vidare som Travel Manager eller Key Account Manager med uppgift att utveckla kundrelationer med utvalda nyckelkunder. Förutom nämnda roller finns en mängd funktioner som många resesäljare/resekonsulter går vidare till, t ex olika back office funktioner, kundservice och andra specialistroller. Arbetsuppgifterna på den mindre resebyrån är inte så uppdelade.

På den lilla och medelstora resebyrån finns ingen traditionell karriärtrappa utan man utvecklar sig i stället på bredden inom sin egen specialistroll.

TRAC utbildningen innehåller en stor del ledarskap och är en utmärkt grund om du vill utvecklas vidare som chef och ledare.

transp
transp
Affärskunskap
Företagsekonomi, Juridik & EngelskaMarknadsföring & Försäljning
Säljteknik, kommunikation, kundpsykologi och serviceBokningssystem & IT
Amadeus och andra bokningssystem

Vi stödjer TRAC!
Adress: Box 55545, 102 04 STOCKHOLM     Telefonnummer: 08 762 68 63     E-post: Mail