topimages
transp
transp
Ticket

Anette Strömqvist är Säljchef på Ticket Privatresor i Skellefteå:
"Inom Ticket Privatresor eftersträvar vi att hålla den bästa kunskapen och servicen inom resebranschen. Varje termin tar vi emot ett antal studenter från TRAC-utbildningen i Skellefteå, som utvecklar sig själva och oss på resebyrån att hela tiden växa framåt. Vi behöver alltid kompetent personal för att kunna möta marknadens krav på kunskap och service. Inom Ticket har vi enormt mycket nytta av dessa TRAC-studenter - dels under deras praktikperioder och dels efter examen. Att kunna garantera den kompetensen som TRAC-studenterna besitter efter examen är ett kvitto på att vi i branschen har de allra bästa och mest kompetenta personerna. TRAC står för kvalité och kunskap - utan TRAC-studenterna skulle branschen urvattnas på kompetens".


TICKET PRIVATRESOR
Anette Strömquist
Säljchef
Tel: 0910-880 70
anette.stromquist@ticket.se

Annelie Westman på Ticket Travel Group
som arbetar på personalavdelningen med rekrytering och utbildning anser att:

"TRAC utbildningarna har ett nära samarbete med resebranschen, vilket leder till att utbildningen kontinuerligt anpassas till de förhållanden som råder på marknaden. När de studerande utexamineras är de därför mycket attraktiva på marknaden. De har den kompetens som efterfrågas".

Har du frågor kontakta Annelie

08 -702 66 48
0703- 13 71 60
annelie.westman@ticket.se

Besök Ticket


transp
transp
Omvärldskunskap
Geografi, Kultur, Destinationskunskap, Hållbar turism.Bokningssystem & IT
Amadeus och andra bokningssystem

Lärande i Arbete, organisation, ledarskap

Vi stödjer TRAC!
Adress: Box 55545, 102 04 STOCKHOLM     Telefonnummer: 08 762 68 63     E-post: Mail