topimages
transp
transp
Arbetsgivare uttalar sig

För arbetsgivare
Vill ni prova på att ha praktikant? Många resebyråer utnyttjar redan den fantastiska möjlighetern att samarbeta med skolor som diplomerar TRAC studenter.

Studenterna går i skolan två år, en tredjedel av tiden är förlagd på olika resebyråer, vanligtvis uppdelad på två, ibland tre perioder. Eftersom studenterna får lära sig Amadeus har de förkunskaper redan vid första praktikperioden.

Resebyråns uppgift är att introducera studenten i arbete och stödja denne under praktikperioden. Det är meningen att studenten i så stor utsträckning som möjligt skall arbeta med ordinarie arbete. Samtidigt måste ni ha förståelse för att det är nytt och att studenten inte på något sätt är fullärd.

De företag som tar emot LIA studenter ser även ett stort värde i att företagets personal/resekonsulter ges en möjlighet till utveckling genom att handleda praktikanterna

Nyttja denna fantastiska möjlighet att hitta nya duktiga medarbetare på ett kostnadseffektivt sätt. Ta vara på chansen att vara med och påverka framtidens utbildning.

Tänk också på att våra studenter varje vår gör examensarbete. Här har ni en möjlighet att få en aktuell fråga undersökt och belyst samt redovisad i både muntlig och skriftlig form. Våra studenter älskar när de får uppdrag från "verkligheten".

Läs vad andra arbetsgivare tycker om TRAC utbildningen genom att klicka på länken i menyraden till vänster.

Om du är intresserad, kontakta en skola nära dig (se vidare under skolor) eller VD Lilian Brunell på tel: 08-762 68 63

transp
transp
Omvärldskunskap
Geografi, Kultur, Destinationskunskap, Hållbar turism.Bokningssystem & IT
Amadeus och andra bokningssystem

Lärande i Arbete, organisation, ledarskap

Vi stödjer TRAC!
Adress: Box 55545, 102 04 STOCKHOLM     Telefonnummer: 08 762 68 63     E-post: Mail