topimages
transp
transp
Nya TRAC-utbildningar till hösten 2018
Myndigheten för Yrkeshögskolan har offentliggjort vilka utbildningar som får pengar inför hösten 2018.

Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm, TEC Travel Education Centre i Norrtälje och YRGO i Göteborg får förnyat förtroende att utbilda TRAC-resekonsulter de kommande två åren. Extra glada är vi över att Skåneregionen äntligen får en TRAC-utbildning, något som saknats i många år. Det är TEC Travel Education Centre som kommer att ansvara för utbildningen som sker i Malmö.

Sammantaget är det till stor glädje för resebranschen att det startar 6 nya TRAC-klasser inkommande höst. Utöver ovanstående har Yrkesakademin i Uppsala och YH i Skellefteå beviljade medel sedan förra året.

Mer information om beviljade utbildningar finns på YH:s hemsida,
via denna länk

TRAC Resekonsult är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning på 400 poäng. Den är statsfinansierad och därmed är studenterna berättigade att ansöka om studiemedel.

(2018-01-30)


Minst 250 nya TRAC-resekonsulter behövs per år

Det är resultatet av den enkätundersökning som SRF genomfört under maj månad. Undersökningen vände sig till ett urval av SRF:s medlemsföretag samt ett antal stora arbetsgivare som inte är medlemmar i SRF.

Den tvååriga TRAC-resekonsultutbildningen på yrkeshögskolenivå är en av resebranschens viktigaste rekryteringsbaser. Enligt de svar SRF fått genom enkäten kommer de deltagande företagen att behöva ersättningsrekrytera minst 250 personer per år under de kommande fem åren. Troligen kommer behovet att vara det dubbla.

Här kan den intresserade ta del av undersökningsresultatet.
transp
transp
Bokningssystem & IT
Amadeus och andra bokningssystemAffärskunskap
Företagsekonomi, Juridik & EngelskaOmvärldskunskap
Geografi, Kultur, Destinationskunskap, Hållbar turism.

Vi stödjer TRAC!
Adress: Box 55545, 102 04 STOCKHOLM     Telefonnummer: 08 762 68 63     E-post: Mail