topimages
transp
transp
Tips på praktikplatser
Resegruppen i Jönköping tar gärna emot TRAC praktikanter
Vi jobbar med grupp&konferensarrangemang in och utrikes. Mest utrikes (cirka 90%).
Välkommen att höra av dig.
Med vänlig hälsning
Pia Kjellerstedt
ReseGruppen
Grupp & Konferensresor
Tfn + 46 36 169770
mobil +46(0)705409770
mail to info@resegruppen.com
www.resegruppen.com
transp
transp
Omvärldskunskap
Geografi, Kultur, Destinationskunskap, Hållbar turism.Bokningssystem & IT
Amadeus och andra bokningssystem

Lärande i Arbete, organisation, ledarskap

Vi stödjer TRAC!


Adress: Box 55545, 102 04 STOCKHOLM     Telefonnummer: 08 762 68 63     E-post: Mail