topimages
transp
transp
Marknadsföring & Försäljning
Hur man skall kommunicera med kunder är A och O. Du får lära dig att marknadsföra och sälja på ett trevligt och effektivt sätt, hur du kommunicerar med olika kunder och framförallt hur man bemöter kunder oavsett situation. Resebranschen är ett serviceyrke!
transp
transp
Bokningssystem & IT
Amadeus och andra bokningssystemAffärskunskap
Företagsekonomi, Juridik & EngelskaOmvärldskunskap
Geografi, Kultur, Destinationskunskap, Hållbar turism.

Vi stödjer TRAC!


Adress: Box 55545, 102 04 STOCKHOLM     Telefonnummer: 08 762 68 63     E-post: Mail